Spelling algemeen

Je hebt 10 van de 20 vragen goed beantwoord.
Your score was: 50 %

Bekijk hieronder je niveau*:

20 vragen goed → mbo niveau 4 of hoger (Taalniveau 3F/4F)

18-19 vragen goed → mbo niveau 4 (Taalniveau 3F)

15-17 vragen goed → mbo niveau 3 (Taalniveau 2F)

12-14 vragen goed → mbo niveau 2 (Taalniveau 1F)

8-11 vragen goed → mbo niveau 1 (Taalniveau 1F)

0-7 vragen goed → lager dan mbo niveau 1 (Taalniveau 1F)

*De uitslag van deze test geeft je een indicatie van het niveau waarop je dit onderdeel van de Nederlandse taal beheerst.

Antwoorden

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wat is de juiste schrijfwijze?

De comissie komt morgen met een rapport.

De commissie komt morgen met een rapport.

Jouw antwoord:

De comissie komt morgen met een rapport.

De commissie komt morgen met een rapport.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wat is de juiste schrijfwijze?

groentesoep

groentensoep

Jouw antwoord:

groentesoep

Feedback:

‘Groentesoep’ is een samenstelling. Het meervoud van ‘groente’ kan met een ‘n’ en een ‘s’. In een samenstelling schrijven we dan geen tussen-n.
Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

groentensoep

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wat is de juiste schrijfwijze?

de heer T. van de Bogaard

de heer T. Van de Bogaard

Jouw antwoord:

de heer T. van de Bogaard

de heer T. Van de Bogaard

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wat is de juiste schrijfwijze?

de client

de cliënt

Jouw antwoord:

de client

de cliënt

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wat is de juiste schrijfwijze?

Het nettoloon viel mij tegen.

Het netto-loon viel mij tegen.

Het netto loon viel mij tegen.

Jouw antwoord:

Het nettoloon viel mij tegen.

Het netto-loon viel mij tegen.

Het netto loon viel mij tegen.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wat is de juiste schrijfwijze?

Ze vragen een mbo-er.

Ze vragen een mbo’er.

Jouw antwoord:

Ze vragen een mbo-er.

Ze vragen een mbo’er.

Feedback:

Als je aan een afkorting een achtervoegsel toevoegt, gebruik je een apostrof.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wat is de juiste schrijfwijze?

rigoureuse maatregelen

rigoureuze maatregelen

Jouw antwoord:

rigoureuse maatregelen

rigoureuze maatregelen

Feedback:

Bijvoeglijke naamwoorden schrijf je in dit soort woorden (met de uitgang -euze, -oze, -ieze) met een ‘z’.
Zelfstandige naamwoorden schrijf je in dit soort woorden (met de uitgang -euse, -ose) met een ‘s’.
Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wat is de juiste schrijfwijze?

naar Zuid Europa verhuizen

naar Zuid-Europa verhuizen

naar Zuideuropa verhuizen

Jouw antwoord:

naar Zuid Europa verhuizen

naar Zuid-Europa verhuizen

naar Zuideuropa verhuizen

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wat is de juiste schrijfwijze?

cadeaus

cadeau’s

Jouw antwoord:

cadeaus

cadeau’s

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wat is de juiste schrijfwijze?

het tweekamerappartement

het twee-kamer-appartement

het tweekamer-appartement

Jouw antwoord:

het tweekamerappartement

Feedback:

Meerdelige samenstellingen schrijf je aaneen. In een meerdelige samenstelling heeft maar één lettergreep een klemtoon. In dit woord is dat de lettergreep ‘ka’.
Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

het twee-kamer-appartement

het tweekamer-appartement

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wat is de juiste schrijfwijze?

Hij is bere sterk.

Hij is beresterk.

Hij is berensterk.

Jouw antwoord:

Hij is bere sterk.

Hij is beresterk.

Feedback:

‘Beresterk’ is een samenstelling. Het eerste lid (bere) is een bijvoeglijk naamwoord met een versterkende betekenis (heel erg).In dit soort samenstellingen schrijven we geen tussen-n.
Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com).
Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Hij is berensterk.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wat is de juiste schrijfwijze?

de geschikste oplossing

de geschiktste oplossing

Jouw antwoord:

de geschikste oplossing

de geschiktste oplossing

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wat is de juiste schrijfwijze?

Sommige studenten waren te laat, maar de meeste waren op tijd.

Sommige studenten waren te laat, maar de meesten waren op tijd.

Jouw antwoord:

Sommige studenten waren te laat, maar de meeste waren op tijd.

Feedback:

Deze zin bestaat uit twee zinnen. Het woord ‘sommige’ in de eerste zin is bijvoeglijk gebruikt. Het zegt iets van ‘studenten’. Het woord ‘studenten’ uit de eerste zin is in de tweede zin weggelaten (samentrekking). Daardoor is ook het woord ‘meeste’ bijvoeglijk gebruikt.
Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Sommige studenten waren te laat, maar de meesten waren op tijd.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wat is de juiste schrijfwijze?

Je moet commercieel talent hebben.

Je moet commerciëel talent hebben.

Jouw antwoord:

Je moet commercieel talent hebben.

Feedback:

Voor de uitspraak is een trema niet noodzakelijk en dan schrijf je het zonder trema. In ‘commerciële’ is een trema wel noodzakelijk om uitspraakverwarring te voorkomen.
Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com).
Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Je moet commerciëel talent hebben.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wat is de juiste schrijfwijze?

te veel tijd aan sport besteden

teveel tijd aan sport besteden

Jouw antwoord:

te veel tijd aan sport besteden

Feedback:

Het woordje ‘te’ is hier een bijwoord. Net als bij ‘te laat’ en ‘te groot’ schrijf je dit woordje dan los. Bij een ‘teveel’ of een ‘tekort’ schrijf je ‘te’ aan het andere woord vast.
Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

teveel tijd aan sport besteden

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wat is de juiste schrijfwijze?

franse les

Franse les

Jouw antwoord:

franse les

Franse les

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wat is de juiste schrijfwijze?

Ik reken erop dat ….

Ik reken er op dat ….

Jouw antwoord:

Ik reken erop dat ….

Ik reken er op dat ….

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wat is de juiste schrijfwijze?

Alle oud studenten zijn uitgenodigd.

Alle oud-studenten zijn uitgenodigd.

Alle oudstudenten zijn uitgenodigd.

Jouw antwoord:

Alle oud studenten zijn uitgenodigd.

Alle oud-studenten zijn uitgenodigd.

Alle oudstudenten zijn uitgenodigd.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wat is de juiste schrijfwijze?

Ik heb twee stoelen die beide gerestaureerd moeten worden.

Ik heb twee stoelen die beiden gerestaureerd moeten worden.

Jouw antwoord:

Ik heb twee stoelen die beide gerestaureerd moeten worden.

Feedback:

Het woord ‘beide’ in deze zin verwijst naar stoelen. Het is niet bijvoeglijk gebruikt (het staat niet voor ‘stoelen’), maar zelfstandig gebruikt. Als een woord als ‘beide’ zelfstandig gebruikt is en naar personen verwijst, schrijf je dit woord met een ‘n’. Verwijst zo’n woord niet naar personen, dan schrijf je het zonder ‘n’.
Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Ik heb twee stoelen die beiden gerestaureerd moeten worden.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wat is de juiste schrijfwijze?

zich iets toe-eigenen

zich iets toeëigenen

Jouw antwoord:

zich iets toe-eigenen

Feedback:

In samenstellingen (woorden die uit twee of meer apart te gebruiken woorden bestaan; hier ‘toe’ en ‘eigenen’) gebruik je bij klinkerbotsing een koppelteken.
Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

zich iets toeëigenen