Zinsbouw/stijl

Je hebt 8 van de 15 vragen goed beantwoord.
Your score was: 53 %

Bekijk hieronder je niveau*:

15 vragen goed → mbo niveau 4 of hoger (Taalniveau 3F/4F)

12-14 vragen goed → mbo niveau 4 (Taalniveau 3F)

10-11 vragen goed → mbo niveau 3 (Taalniveau 2F)

7-9 vragen goed → mbo niveau 2 (Taalniveau 1F)

4-6 vragen goed → mbo niveau 1 (Taalniveau 1F)

0-3 vragen goed → lager dan mbo niveau 1 (Taalniveau 1F)

*De uitslag van deze test geeft je een indicatie van het niveau waarop je dit onderdeel van de Nederlandse taal beheerst.

Antwoorden

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Een ROC houdt zo goed mogelijk contact met haar/zijn studenten.

haar

zijn

Jouw antwoord:

haar

zijn

Feedback:

Het woord ‘ROC’ is onzijdig (het Regionaal Onderwijs Centrum) en dit staat in het enkelvoud; verwijzen met zijn.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Ik ga morgen wel met je mee, hoewel/terwijl ik weinig tijd heb.

hoewel

terwijl

Jouw antwoord:

hoewel

Feedback:

‘Hoewel’’ betekent ‘ook al’.

terwijl

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Is de volgende zin correct?

Door die natte regen heb ik waarschijnlijk kougevat en helaas ben ik nu ziek.

correct

niet correct

Jouw antwoord:

correct

niet correct

Feedback:

‘Regen’ is altijd nat (pleonasme).

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Gelukkig was/waren slechts een klein deel van de studenten ontevreden.

was

waren

Jouw antwoord:

was

Feedback:

Het onderwerp in deze zin is ‘een klein deel van de studenten’. Binnen dit onderwerp is het woord ‘deel’ de kern. Dit woord staat in het enkelvoud. Daarom moet ook de persoonsvorm in het enkelvoud staan.

waren

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Zwitserland is geliefd om zijn/haar landschap.

haar

zijn

Jouw antwoord:

haar

zijn

Feedback:

Het woord ‘Zwitserland’ is onzijdig (het mooie Zwitserland); verwijzen met zijn.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Die docent heeft een andere aanpak ……. . (vul aan)

als haar

dan haar

als zij

dan zij

Jouw antwoord:

als haar

dan haar

als zij

dan zij

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Is de volgende zin correct?

Na een goed gesprek te hebben gehad gingen de studenten tevreden naar huis.

correct

niet correct

Jouw antwoord:

correct

niet correct

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wat is de beste formulering?

Wij irriteren ons aan jouw instelling.

Jouw instelling irriteert ons.

Jouw antwoord:

Wij irriteren ons aan jouw instelling.

Jouw instelling irriteert ons.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Is de volgende zin correct?

Het is natuurlijk vervelend dat het zo gegaan is, maar beloven u dat wij volgende keer beter zullen opletten.

correct

niet correct

Jouw antwoord:

correct

niet correct

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Joost weet er tien keer zo veel van dan/als hem/hij.

als hem

dan hem

als hij

dan hij

Jouw antwoord:

als hem

dan hem

als hij

dan hij

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Welke zin is de beste?

Ik weet dat hun daar geen tijd voor hebben.

Ik weet dat zij daar geen tijd voor hebben.

Jouw antwoord:

Ik weet dat hun daar geen tijd voor hebben.

Ik weet dat zij daar geen tijd voor hebben.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Mijn buurmeisje, dat/die dit jaar examen doet, wil voor een jaar naar het buitenland.

dat

die

Jouw antwoord:

dat

die

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Zij heeft gisteren een nieuw schema gemaakt, maar dat/deze/die komt niet overeen met de gemaakte afspraken.

dat

deze

die

Jouw antwoord:

dat

Feedback:

Het woordje ‘dat’ verwijst naar ‘schema’. ‘Schema’ is onzijdig (het schema) en dit woord staat in het enkelvoud; verwijzen met ‘dat’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com).
Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

deze

die

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Is de volgende zin correct?

De markt bleek steeds meer behoefte te hebben aan en belangstelling te hebben voor goedkopere hotels.

correct

niet correct

Jouw antwoord:

correct

niet correct

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Hij is goed op de hoogte van/met de laatste ontwikkelingen.

van

met

Jouw antwoord:

van

Feedback:

Het is ‘op de hoogte zijn van’ en ‘bekend zijn met’ (contaminatie).

met