Is jouw Nederlands al op mbo-niveau?

Wil je weten op welk mbo-niveau je met Nederlands zit?
Met deze taaltest kun je zelf vaststellen hoe je op de verschillende onderdelen scoort.

Opzet van de taaltest

Als je een onderdeel hebt afgerond, krijg je alle vragen met de juiste antwoorden te zien. Je ziet dan ook welke vragen je fout hebt beantwoord. Het aantal goede antwoorden geeft een indicatie van je taalniveau. We onderscheiden de Taalniveaus 1F, 2F, 3F en 4F van de commissie-Meijerink.

Mbotaaltest.nl onderscheidt de volgende niveaus:

mbo niveau 4 of hoger Taalniveau 3F/4F
mbo niveau 4 Taalniveau 3F
mbo niveau 3 Taalniveau 2F
mbo niveau 2 Taalniveau 2F
mbo niveau 1 Taalniveau 1F
lager dan mbo niveau 1 Taalniveau 1F
Deze versie van mbotaaltest.nl staat online sinds 9 september 2020.
De onderdelen werkwoordspelling en spelling algemeen bevatten 20 nieuwe zinnen.

Docent Nederlands?

Deze taaltest is een onderdeel van Uitgeverij Pak, specialist in lesmateriaal Nederlands.

Bezoek www.uitgeverijpak.nl voor studieboeken Nederlands voor het voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger beroepsonderwijs (hbo).