Uitdrukkingen en gezegden

Je hebt 11 van de 15 vragen goed beantwoord.
Your score was: 73 %

Bekijk hieronder je niveau*:

15 vragen goed → mbo niveau 4 of hoger (Taalniveau 3F/4F)

13-14 vragen goed → mbo niveau 4 (Taalniveau 3F)

11-12 vragen goed → mbo niveau 3 (Taalniveau 2F)

8-10 vragen goed → mbo niveau 2 (Taalniveau 1F)

5-7 vragen goed → mbo niveau 1 (Taalniveau 1F)

0-4 vragen goed → lager dan mbo niveau 1 (Taalniveau 1F)

*De uitslag van deze test geeft je een indicatie van het niveau waarop je dit onderdeel van de Nederlandse taal beheerst.

Antwoorden

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Het gaat goedschiks of kwaadschiks.

iemand werkt mee of hij/zij doet het gedwongen, maar het gebeurt

het loopt òf goed òf slecht af

de volgorde is niet van belang

Jouw antwoord:

iemand werkt mee of hij/zij doet het gedwongen, maar het gebeurt

Feedback:

In het boek ‘Goedgebekt compleet’ staan 1800 moeilijke woorden en uitdrukkingen. Het zijn allemaal meerkeuzevragen en de antwoorden staan achter in het boek.

het loopt òf goed òf slecht af

de volgorde is niet van belang

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Iets aan zijn laars lappen.

iets geheim houden

zich er niets van aantrekken

een slechte oplossing kiezen

Jouw antwoord:

iets geheim houden

zich er niets van aantrekken

een slechte oplossing kiezen

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Gestolen goed gedijt niet.

gestolen spullen ben je zo weer kwijt

van spullen die je gestolen hebt, geniet je niet echt

gestolen spullen kun je nooit verhandelen

Jouw antwoord:

gestolen spullen ben je zo weer kwijt

van spullen die je gestolen hebt, geniet je niet echt

gestolen spullen kun je nooit verhandelen

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Het is hem naar het hoofd gestegen.

hij heeft het verschrikkelijk warm

hij heeft een betere baan gekregen

hij heeft verbeelding gekregen

Jouw antwoord:

hij heeft het verschrikkelijk warm

hij heeft een betere baan gekregen

hij heeft verbeelding gekregen

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Hoge ogen gooien.

veel kans op succes hebben

een grote mond hebben

erg streberig zijn

Jouw antwoord:

veel kans op succes hebben

een grote mond hebben

erg streberig zijn

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Iets met voeten treden.

geen respect tonen

stoer lopen

zich uitsloven

Jouw antwoord:

geen respect tonen

stoer lopen

zich uitsloven

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Na lang aandringen ging hij overstag.

werd hij boos

gaf hij toe

begon hij te huilen

Jouw antwoord:

werd hij boos

gaf hij toe

begon hij te huilen

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Het zakken voor dat examen was een hard gelag.

goed te voorspellen

leedvermaak voor de anderen

moeilijk te verdragen/te verteren

Jouw antwoord:

goed te voorspellen

leedvermaak voor de anderen

moeilijk te verdragen/te verteren

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

De voorzitter staat er gekleurd op.

valt in negatieve zin op

krijgt veel aandacht

staat goed bekend

Jouw antwoord:

valt in negatieve zin op

krijgt veel aandacht

staat goed bekend

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

De positie van de minister is in het geding.

trekt alle aandacht

is onbeduidend

staat ter discussie; moet besproken worden

Jouw antwoord:

trekt alle aandacht

is onbeduidend

staat ter discussie; moet besproken worden

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Vul de volgende uitdrukking aan.

……………… iemand te rade gaan. (advies vragen)

bij

om

voor

Jouw antwoord:

bij

om

voor

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Vul de volgende uitdrukking aan.

Iemand iets ……………… de neus boren. (iemand iets laten missen)

door

in

op

Jouw antwoord:

door

in

op

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Vul de volgende uitdrukking aan.

Zich ……………… de naad werken. (heel hard werken)

in

van

uit

Jouw antwoord:

in

van

uit

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Vul de volgende uitdrukking aan.

……………… je verlies berusten. (je verlies accepteren)

in

met

van

Jouw antwoord:

in

met

van

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Vul de volgende uitdrukking aan.

Toen ik daar kwam, viel ik met mijn ……………… in de boter. (had ik geluk)

hand

hart

neus

Jouw antwoord:

hand

hart

neus