Werkwoordspelling

Je hebt 14 van de 20 vragen goed beantwoord.
Your score was: 70 %

Bekijk hieronder je niveau*:

20 vragen goed → mbo niveau 4 of hoger (Taalniveau 3F/4F)

18-19 vragen goed → mbo niveau 4 (Taalniveau 3F)

15-17 vragen goed → mbo niveau 3 (Taalniveau 2F)

12-14 vragen goed → mbo niveau 2 (Taalniveau 1F)

9-11 vragen goed → mbo niveau 1 (Taalniveau 1F)

0-10 vragen goed → lager dan mbo niveau 1 (Taalniveau 1F)

*De uitslag van deze test geeft je een indicatie van het niveau waarop je dit onderdeel van de Nederlandse taal beheerst.

Antwoorden

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

1. Weet jij al op welke datum die zaak door de commissie behandel_ wordt?

d

t

Jouw antwoord:

d

Feedback:

‘Behandeld’ kan niet van tijd veranderen. Het is een voltooid deelwoord.
Als je de regel van ’t exkofschip’ toepast, moet je er goed op letten dat je uitgaat van de laatste letter van de stam van het hele werkwoord (behandelen; de stam eindigt op een ‘l’ en die staat niet in ’t exkofschip’).

t

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

2. U vin_ het hopelijk niet erg dat het overleg een uur later begint?

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

3. Zijn adviseur vraagt zich af of Robin beken_ is met de risico’s?

d

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

‘Bekend’ is geen persoonsvorm.

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

4. Beleggers rekenen erop dat die onderneming ieder jaar de winst verhoog_.

d

t

Jouw antwoord:

d

t

Feedback:

‘Verhoogt’ is een persoonsvorm. In de tegenwoordige tijd schrijf je in dit geval ik-vorm + t. Dit kun je goed horen als je ‘verhoogt’ vervangt door een werkwoord als ‘verkoopt’ of ‘smurft’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

5. Vin_ je het een goed idee als we deze week alle plannen uitwerken?

d

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

Je kunt ‘je’ in deze zin vervangen door ‘jij’. Als ‘jij’ achter de persoonsvorm staat, schrijf je de ik-vorm. Dit kun je goed horen als je het werkwoord ‘vind’ vervangt door een werkwoord als ‘maak’ of ‘smurf’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

6. Wij wis_en op dat moment niet hoe we dat probleem moesten aanpakken.

t

tt

Jouw antwoord:

t

tt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

7. Hij von_ dat gelukkig geen probleem.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

8. Je moet ernaar streven in ieder geval voor de verplich_e vakken, zoals Engels en Nederlands, een voldoende te halen.

t

tt

Jouw antwoord:

t

Feedback:

‘Verplichte’ is geen persoonsvorm, maar een bijvoeglijk naamwoord. Als je de zin van tijd verandert, kun je niet horen of ‘verplichte’ kan veranderen. Als je ‘verplichte’ door bijvoorbeeld ‘belangrijke’ vervangt, zie je ook dat het een bijvoeglijk naamwoord is. Bijvoeglijke naamwoorden schrijf je zo kort mogelijk; dus met één ‘t’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

tt

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

9. Toen ik de vraag verkeerd beantwoor_e, mocht ik niet meer verdergaan.

beantwoorde

beantwoordde

Jouw antwoord:

beantwoorde

beantwoordde

Feedback:

Het woord ‘beantwoordde’ kan van tijd veranderen. Het is een persvorm die in de verleden tijd staat. Je schrijft de ik-vorm (beantwoord) + de. Vergelijk deze zin bijvoorbeeld met: Toen ik de vraag verkeerd hoorde….

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

10. Wij hadden er gisteren geen idee van hoe lang wij moesten wach_en.

t

tt

Jouw antwoord:

t

Feedback:

‘Wachten’ kun je in deze zin niet van tijd veranderen. Dit kun je goed horen als je ‘wachten’ vervangt door woorden als ‘lopen’ en ‘staan’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

tt

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

11. Vin_ je leidinggevende het goed als je voortaan een uur later begint?

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Feedback:

Je kunt ‘je’ in deze zin niet vervangen door ‘jij’, maar wel door ‘jouw’. Het onderwerp van de zin is ‘je leidinggevende’. Je schrijft de ik-vorm plus ‘t’. Als je het werkwoord ‘vindt’ door een werkwoord als ‘maakt’ vervangt, kun je horen dat je hier de ik-vorm plus ‘t’ moet schrijven. Maakt je leidinggevende……

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

12. Toen ik tijd had, heb ik daar even de sfeer geproef_.

d

t

Jouw antwoord:

d

Feedback:

‘Geproefd’ kan niet van tijd veranderen. Het is een voltooid deelwoord. Als je de regel van ’t exkofschip’ toepast, moet je er goed op letten dat je uitgaat van de laatste letter van de stam van het hele werkwoord (proeven; de stam eindigt op een ‘v’ en die staat niet in ’t exkofschip’).

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

t

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

13. Wij adviseren je dat je je op tijd bij de receptie mel_.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Feedback:

‘Meldt’ is een persoonsvorm. In de tegenwoordige tijd schrijf je in dit geval ik-vorm + t. Dit kun je goed horen als je ‘meldt’ vervangt door een werkwoord als ‘inschrijft’ of ‘smurft’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

14. Ik verwacht dat zijn docent al zijn vragen in de les beantwoor_.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Feedback:

‘Beantwoordt’ is een persoonsvorm. In de tegenwoordige tijd schrijf je in dit geval ik-vorm + t. Dit kun je goed horen als je ‘beantwoordt’ vervangt door een werkwoord als ‘maakt’ of ‘smurft’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

15. Omdat die tickets toen niet zo veel kos_en, had ik ze ook voor jou besteld.

t

tt

Jouw antwoord:

t

tt

Feedback:

‘Kostten’ kan in deze zin wel van tijd veranderen. Dit kun je goed horen als je ‘kosten’ vervangt door een woord als ‘bedroegen’ (bedragen). Als je de zin van tijd verandert, moet je bepalingen als ‘toen’ even weglaten of vervangen door een woord als ‘nu’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

16. De door u beantwoor_e vragen hielpen mij wel op weg.

d

dd

Jouw antwoord:

d

Feedback:

Het woord ‘beantwoorde’ kan in deze niet van tijd veranderen. Dit woord zegt iets van ‘vragen’ en is een bijvoeglijk naamwoord. Bijvoeglijke naamwoorden schrijf je zo kort mogelijk.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo' (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

dd

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

17. Daarom wor_ mij geadviseerd eerst telefonisch contact op te nemen.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

18. Het is wel belangrijk dat je je goed verzeker_ als je op reis gaat.

d

t

Jouw antwoord:

d

t

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

19. Ik hoop voor je dat je na die reorganisatie je baan behou_?

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

t

dt

Feedback:

‘Behoudt’ is een persoonsvorm. In de tegenwoordige tijd schrijf je in dit geval ik-vorm + t. Dit kun je goed horen als je ‘behoudt’ vervangt door een werkwoord als ‘krijgt’ of ‘smurft’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

20. “Dit diploma beteken_ veel voor haar”, zei de directeur tijdens de diploma-uitreiking.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

t

Feedback:

‘Betekent’ is een persoonsvorm. In de tegenwoordige tijd schrijf je in dit geval ik-vorm + t. Dit kun je goed horen als je ‘betekent’ vervangt door een werkwoord als ‘doet’ of ‘smurft’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

dt