Werkwoordspelling

Je hebt 6 van de 20 vragen goed beantwoord.
Your score was: 30 %

Bekijk hieronder je niveau*:

20 vragen goed → mbo niveau 4 of hoger (Taalniveau 3F/4F)

18-19 vragen goed → mbo niveau 4 (Taalniveau 3F)

15-17 vragen goed → mbo niveau 3 (Taalniveau 2F)

12-14 vragen goed → mbo niveau 2 (Taalniveau 1F)

9-11 vragen goed → mbo niveau 1 (Taalniveau 1F)

0-10 vragen goed → lager dan mbo niveau 1 (Taalniveau 1F)

*De uitslag van deze test geeft je een indicatie van het niveau waarop je dit onderdeel van de Nederlandse taal beheerst.

Antwoorden

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

1. De politie hoopt dat het slachtoffer de dader op een van de foto’s herken_.

d

t

Jouw antwoord:

d

t

Feedback:

Feedback ‘Herkent’ is een persoonsvorm. In de tegenwoordige tijd schrijf je in dit geval ik-vorm + t. Dit kun je goed horen als je ‘herkent’ vervangt door een werkwoord als ‘ziet’ of ‘smurft’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

2. Mel_ je je wel op tijd aan, anders heb je straks een probleem.

d

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

Je kunt ‘je’ in deze zin vervangen door ‘jij’. Als ‘jij’ achter de persoonsvorm staat, schrijf je de ik-vorm. Dit kun je goed horen als je het werkwoord ‘meld’ vervangt door een werkwoord als ‘geef’ of ‘smurf’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

3. Weet hij of het al beken_ is, wanneer de inschrijving start?

d

dt

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

‘Bekend’ is geen persoonsvorm, maar een voltooid deelwoord. Als je ‘bekend’ langer maakt door er ‘e’ achter te zetten, kun je horen dat er een ‘d’ moet staan (bekende).

dt

dt

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

4. Wij gaan ervan uit dat de directeur zijn medewerkers vertrouw_.

d

t

Jouw antwoord:

d

t

Feedback:

‘Vertrouwt’ is een persoonsvorm. In de tegenwoordige tijd schrijf je in dit geval ik-vorm + t. Dit kun je goed horen als je ‘vertrouwt’ vervangt door een werkwoord als ‘helpt’ of ‘smurft’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

5. Wie zich voor een sollicitatie netjes aanklee_, heeft mogelijk meer kans op een baan.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

6. Wij wis_en gisteren niet hoe we dat konden oplossen.

t

tt

Jouw antwoord:

t

Feedback:

‘Weten’ is een sterk werkwoord (klankveranderend). De verleden tijd van weten is wisten.

tt

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

7. Mijn docent heeft gezegd dat ik ervoor moet zorgen dat zoiets niet nog een keer gebeur_.

t

d

dt

Jouw antwoord:

t

Feedback:

‘Gebeurt’ is een persoonsvorm. In de tegenwoordige tijd schrijf je in dit geval ik-vorm + t. Dit kun je goed horen als je ‘gebeurt’ vervangt door een werkwoord als ‘loopt’ of ‘smurft’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

d

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

8. Die jongen had voor alle verplich_e vakken een voldoende.

t

tt

Jouw antwoord:

t

Feedback:

Het woord ‘verplichte’ kan in deze niet van tijd veranderen. Dit woord zegt iets van ‘vakken’ en is een bijvoeglijk naamwoord. Bijvoeglijke naamwoorden schrijf je zo kort mogelijk.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

tt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

9. Omdat er in die smalle straat veel ongelukken gebeurden, verbre_e men het wegdek met een ruim een meter.

verbrede

verbreedde

Jouw antwoord:

verbrede

verbreedde

Feedback:

Het woord ‘verbreedde’ kan van tijd veranderen. Dit kun je goed horen als je ‘verbreedde’ vervangt door ‘maakte’ (maak). Het is een persvorm die in de verleden tijd staat. Je schrijft de ik-vorm (verbreed) + de.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

10. Het was een tegenvaller dat wij zo lang op een reactie moesten wach_en?

t

tt

Jouw antwoord:

t

Feedback:

‘Wachten’ kun je in deze zin niet van tijd veranderen. Dit kun je goed horen als je ‘wachten’ vervangt door woorden als ‘staan’ en ‘rekenen’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

tt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

11. Wor_ je mening wel serieus genomen?

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Feedback:

Je kunt ‘je’ in deze zin niet vervangen door ‘jij’, maar wel door ‘jouw’. Het onderwerp van de zin is ‘je mening’. Je schrijft de ik-vorm plus ‘t’. Als je het werkwoord ‘wordt’ door een werkwoord als ‘blijft’ vervangt, kun je horen dat je hier de ik-vorm plus ‘t’ moet schrijven. Blijft je mening……

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

12. Ik hoorde dat er steeds vaker illegaal afval in sloten en rivieren wordt geloos_.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

‘Geloosd’ kan niet van tijd veranderen. Het is een voltooid deelwoord. Als je de regel van ’t exkofschip’ toepast, moet je er goed op letten dat je uitgaat van de laatste letter van de stam van het hele werkwoord (lozen; de stam eindigt op een ‘z’ en die staat niet in ’t exkofschip’).

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

t

dt

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

13. Wij rekenen erop dat zijn leidinggevende alles eerlijk vermel_.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Feedback:

‘Vermeldt’ is een persoonsvorm. In de tegenwoordige tijd schrijf je in dit geval ik-vorm + t. Dit kun je goed horen als je ‘vermeldt’ vervangt door een werkwoord als ‘zegt’ of ‘smurft’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

14. Ik denk dat zijn beste vriend zich wel aan zijn woord hou_.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Feedback:

‘Houdt’ is een persoonsvorm. In de tegenwoordige tijd schrijf je in dit geval ik-vorm + t. Dit kun je goed horen als je ‘houdt’ vervangt door een werkwoord als ‘helpt’ of ‘smurft’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

15. Toen wij gisteren thuiskwamen, verkle_en wij ons snel om er ’s avonds netjes uit te zien.

verkleden

verkleedden

Jouw antwoord:

verkleden

verkleedden

Feedback:

‘Verkleden/verkleedden’ kan in deze zin wel van tijd veranderen. Dit kun je goed horen als je ‘verkleden’ vervangt door een woord als ‘pasten ons aan’ (passen ons aan). Als je de zin van tijd verandert, moet je bepalingen als ‘toen’ even weglaten of vervangen door een woord als ‘nu’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

16. De aan dat project beste_e uren moesten we aan het eind bij elkaar optellen.

bestede

besteedde

besteden

Jouw antwoord:

bestede

Feedback:

Het woord ‘bestede’ kan in deze niet van tijd veranderen. Dit woord zegt iets van ‘uren’ en is een bijvoeglijk naamwoord. Bijvoeglijke naamwoorden schrijf je zo kort mogelijk.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

besteedde

besteden

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

17. Zo’n kans wor_ je niet vaak geboden.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Feedback:

Je kunt ‘je’ in deze zin niet vervangen door ‘jij’, maar wel door ‘jou’. Het onderwerp in deze zin is ‘zo’n kans’. Het woordje ‘je’ dat achter ‘wordt’ staat, is in deze zin meewerkend voorwerp (aan jou).

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

18. Ik ben er niet blij mee dat u mijn voorstel niet goed genoeg vin_ .

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

19. Hij vindt het belangrijk dat een mondelinge overeenkomst schriftelijk wordt bevestig_.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

‘Bevestigd’ is geen persoonsvorm. Het kan in deze zin niet van tijd veranderen. De laatste letter van de stam staat niet in ’t exkofschip’ en dan schrijf je een ‘d’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

t

dt

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

20. Ik verwacht dat Aldrik zijn standpunt namens ons goed verwoor_.

t

d

dt

Jouw antwoord:

t

d

dt

Feedback:

‘Verwoordt’ is een persoonsvorm. In de tegenwoordige tijd schrijf je in dit geval ik-vorm + t. Dit kun je goed horen als je ‘verwoordt’ vervangt door een werkwoord als ‘zegt’ of ‘smurft’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor het mbo’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.