Zinsbouw/stijl

Primary tabs

Het onderdeel Zinsbouw/stijl bevat vijftien meerkeuzevragen over zinsbouw, het juiste gebruik van voornaamwoorden (die, dat, het, hij, zij, haar, zijn, e.d.), de vergrotende trap, enz. Allerlei taalkwesties komen aan de orde.

De uitslag van deze test geeft je een indicatie van het mbo-niveau waarop je dit onderdeel van de Nederlandse taal beheerst.

Vragen:15
Attempts allowed:Unlimited
Beschikbaar:Tot de volgende versie beschikbaar is
Terug naar de vorige vraag:Toegestaan